HGO212/2013
ID intern unic:  347203
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 212
din  22.03.2013
cu privire la ocuparea de către studenţi a locurilor
cu finanţare bugetară în învăţămîntul superior de stat
Publicat : 29.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 64-68     art Nr : 266
    În scopul stimulării studenţilor cu performanţe academice din instituţiile de învăţămînt superior de stat, înmatriculaţi la studii superioare de licenţă, ciclul I, studii integrate şi în învăţămîntul medical şi farmaceutic, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Instituţiile de învăţămînt superior de stat, cu excepţia celor ale Ministerului Afacerilor Interne, vor anunţa, după fiecare sesiune de vară, toate locurile cu finanţare bugetară, cu excepţia locurilor destinate orfanilor şi persoanelor cu dizabilitate severă şi accentuată, începînd cu sesiunea de vară 2014 pentru persoanele înmatriculate la 1 septembrie 2013.
    2. Ministerul Educaţiei va elabora şi va aproba Regulamentul cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară, avînd la bază performanţa academică.
    3. Controlul asupra executării punctului 1 al prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educaţiei şi a altor ministere care au în subordine instituţii de învăţămînt superior de stat.

    PRIM-MINISTRU                                                         Vladimir FILAT
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                           Mihail Moldovanu
    Ministrul educaţiei                                                          Maia Sandu

    Nr. 212. Chişinău, 22 martie 2013.