DPC547/2013
ID intern unic:  347234
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 547
din  21.03.2013
privind instituirea Zilei Poliţiei de Frontieră
Publicat : 29.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 64-68     art Nr : 212
    Avînd în vedere rolul Poliţiei de Frontieră în implementarea politicii statului în domeniul managementului integrat al frontierei de stat şi luînd în considerare doleanţele poliţiştilor de frontieră,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art.1.  - Se instituie Ziua Poliţiei de Frontieră, care se va consemna anual  la 10 iunie.
    Art.2. - Se abrogă Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.162 din 27 mai 1995 privind instituirea Zilei grănicerului.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Nicolae TIMOFTI

    Nr. 547-VII. Chişinău, 21 martie 2013.