DPO553/2013
ID intern unic:  347235
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 553
din  22.03.2013
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Leonid POPESCU
Publicat : 29.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 64-68     art Nr : 213
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea artelor plastice, contribuţie substanţială la promovarea valorilor cultural-spirituale naţionale şi succese în activitatea de creaţie, domnului Leonid POPESCU, artist plastic, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 553-VII. Chişinău, 22 martie 2013.