DPO555/2013
ID intern unic:  347239
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 555
din  26.03.2013
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Keith SHANNON
Publicat : 29.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 64-68     art Nr : 215
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-britanice, domnului Keith SHANNON, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în Republica Moldova, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Nicolae TIMOFTI

    Nr. 555-VII. Chişinău, 26 martie 2013.