DPO583/2013
ID intern unic:  347338
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 583
din  10.04.2013
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Hamadoun TOURÉ
Publicat : 12.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 82     art Nr : 264
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de colaborare dintre Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor şi Republica Moldova în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, domnului Hamadoun TOURÉ, secretar general al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, i se conferă  „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 583-VII. Chişinău, 10 aprilie 2013.