DPO569/2013
ID intern unic:  347362
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 569
din  03.04.2013
privind conferirea titlului onorific „Om Emerit”
domnului Victor VOLCINSCHI
Publicat : 12.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 75-81     art Nr : 251
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea învăţămîntului juridic, contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în domeniul dreptului şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, domnului Victor VOLCINSCHI, profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova, i se conferă titlul onorific „Om Emerit”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                  Nicolae TIMOFTI

    Nr.  569-VII.    Chişinău, 3 aprilie 2013.