HGO258/2013
ID intern unic:  347439
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 258
din  12.04.2013
cu privire la eliberarea unor bunuri materiale
din rezervele materiale de stat
Publicat : 19.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 83-90     art Nr : 313
    În temeiul art.8 al Legii nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.11-12, art.114), cu modificările şi completările ulterioare, şi al Regulamentului privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului, aprobat prin Legea nr.1228-XIII din 27 iunie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 57-58, art.511), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Agenţia Rezerve Materiale va elibera din rezervele materiale de stat, cu titlu de deblocare, Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne  9340 litri de motorină, 9900 litri  de benzină  A-92 şi 520 litri de benzină A-95, în scopul compensării volumelor de carburanţi utilizaţi pentru executarea lucrărilor de prevenire şi lichidare a consecinţelor ninsorilor abundente din 14-21 decembrie 2012.
    2. Ministerul Finanţelor va achita Agenţiei Rezerve Materiale, din fondul de rezervă al Guvernului, costul bunurilor  materiale eliberate din rezervele materiale de stat, în sumă de  336526,2 lei.
    3. Ministerul Afacerilor Interne va organiza  recepţionarea şi va monitoriza utilizarea conform destinaţiei a bunurilor eliberate din rezervele materiale de stat.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui Dorin Recean, ministru al afacerilor interne, şi dlui Vasile Pîntea, director general al Agenţiei Rezerve Materiale.

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                         Dorin Recean
    Ministrul finanţelor                                                      Veaceslav Negruţa

    Nr. 258. Chişinău, 12 aprilie 2013.