HGO270/2013
ID intern unic:  347513
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 270
din  18.04.2013
cu privire la reorganizarea unor organizaţii
din sfera ştiinţei şi inovării
Publicat : 20.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 91     art Nr : 326
    În temeiul prevederilor art. 68 alin. (2) lit. d) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare nr.259-XV din 15 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.125-129, art. 663), cu modificările şi completările ulterioare, art.69 din Codul civil al Republicii Moldova nr.1107 din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86, art. 661), cu  modificările şi completările ulterioare, şi pentru optimizarea infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării, Guvernul
    HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acceptă propunerea Academiei de Ştiinţe a Moldovei privind:
    reorganizarea Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, mun. Chişinău, str. Ion Creangă, nr.45, în Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, mun. Chişinău, str. Ion Creangă, nr.45, cu preluarea Sectorului Demografic al Institutului de Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, mun. Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.1;
    crearea Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, mun. Chişinău, str. Pădurii, nr.20, prin fuziunea (contopirea) Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, mun. Chişinău, str. Pădurii, nr.20, şi Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, mun. Chişinău, str. Pădurii, nr.20;
    reorganizarea Institutului de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, mun. Chişinău, str.31 August 1989, nr.82, în Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr.82, cu preluarea Secţiei de Filozofie din cadrul Institutului de Integrare Europeană al Academiei  de  Ştiinţe a Moldovei,  mun. Chişinău, bd Ştefan cel  Mare şi Sfînt, nr.1;
    reorganizarea Institutului de Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, mun. Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.1, în Institutul de Cercetări Juridice şi  Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, mun. Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.1, cu preluarea Centrului Stat şi Drept al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr.82.
    2. Disponibilizarea salariaţilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării supuse reorganizării se va efectua în conformitate cu legislaţia muncii.
    3. Patrimoniul organizaţiilor supuse reorganizării se transmite succesorilor de drept în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.10, art.45), cu modificările şi completările ulterioare.

    PRIM-MINISTRU                                                   Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                 Valeriu Lazăr
    Viceprim-ministru                                                    Mihail Moldovanu
    Ministrul finanţelor                                                  Veaceslav Negruţa

    Nr. 270. Chişinău, 18 aprilie 2013.