HGC287/2013
ID intern unic:  347680
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 287
din  30.04.2013
cu privire la modificarea punctului 1 din
Hotărîrea Guvernului nr.165 din 9 martie 2010
Publicat : 03.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 97-103     art Nr : 342
    În conformitate cu prevederile articolului 12 din Legea salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.50-52, art.336), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    La punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr.165 din 9 martie 2010 „Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 35, art. 219), cu modificările ulterioare, sintagma „1 mai 2012” se substituie cu sintagma „1 mai 2013”, iar cifrele „7,70” şi „1300” se substituie cu cifrele „8,28” şi „1400”.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                                   Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                           Valeriu Lazăr
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                               Valentina Buliga

    Nr. 287. Chişinău, 30 aprilie 2013.