DPO612/2013
ID intern unic:  347749
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 612
din  29.04.2013
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 10.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 104-108     art Nr : 333
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul gospodăriei locativ-comunale, contribuţie la asigurarea prestării de servicii comunale către beneficiari şi înalt profesionalism, se  conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    COTEŢ Vladimir            - viceprimar general al municipiului Chişinău
    STANCIU Ion               - director al Întreprinderii Municipale
                                             Specializate „Liftservice”, Chişinău
    UZUN Ion                      - director al Parcului „Dendrariu”;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    ANTONIU Victor          - administrator al Societăţii pe Acţiuni
                                             „Apă-Canal”, Leova
    DIACONU Maria          - specialist principal în Primăria municipiului
                                             Chişinău
    FUIOR Ivan                    - maistru la Întreprinderea Municipală
                                            „Gospodăria  Locativ-Comunală Vulcăneşti”
    LEAHU Galina               - şef adjunct al Asociaţiei de Gospodărire a
                                            Spaţiilor Verzi, Chişinău
    LISNIC Leonid               - lăcătuş la Regia „Apă-Canal”, Bălţi
    TOLOCENCO Pavel      - director al Întreprinderii Municipale
                                             „Comunservice”,  Criuleni.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Nicolae TIMOFTI

    Nr.612-VII. Chişinău, 29 aprilie 2013