DPO613/2013
ID intern unic:  347751
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 613
din  30.04.2013
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Mihail BUŞULEAC
Publicat : 10.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 104-108     art Nr : 334
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la sporirea eficienţei activităţii acestora şi înalt profesionalism, domnului Mihail BUŞULEAC, fost membru al Comisiei Electorale Centrale, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Nicolae TIMOFTI

    Nr. 613-VII. Chişinău, 30 aprilie 2013.