DPO621/2013
ID intern unic:  347765
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 621
din  03.05.2013
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de colaboratori
ai Companiei „Teleradio-Moldova”
Publicat : 10.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 104-108     art Nr : 338
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea televiziunii naţionale, contribuţie la propagarea valorilor moral-spirituale şi înaltă măiestrie profesională, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului Alexei BARAT                  - regizor
    domnului Mircea SURDU                 - director al Televiziunii „Moldova 1”;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului Piotr DOKIEN                   - specialist principal
    domnului Iulian PROCA                    - redactor-prezentator
    domnului Valeriu VÂTCĂRĂU         - inginer-coordonator;
Medalia „Mihai Eminescu”
    doamnei Ala POIATĂ                       - redactor-traducător;
Titlul onorific „Maestru în Artă”
    doamnei Diana DONICĂ                   - regizor-şef
    domnului Leonid MELNIC                 - şef de departament;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului Aleco GROSU                    - cameraman principal
    domnului  Alexandru POPOVSCHI   - manager coordonator.

    PREŞEDINTELE  REPUBLICII  MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 621-VII. Chişinău, 3 mai 2013.