DPO623/2013
ID intern unic:  347868
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 623
din  08.05.2013
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 10.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 109     art Nr : 349
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, pentru contribuţie la aprofundarea colaborării moldo-române în domeniul transplantului de organe şi înalt profesionalism,  se  conferă:
„Ordinul Republicii”
    domnului
    Vladimir HOTINEANU    -  şef de catedră la Universitatea de Stat de
                                               Medicină şi Farmacie „Nicolae  Testemiţanu”
    domnului
    Irinel POPESCU               -  director al Centrului Chirurgie Hepatică şi
                                                 Transplant al Institutului Clinic Fundeni, România
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Vladislav BRAŞOVEANU -  şef de clinică la Centrul Chirurgie Hepatică şi
                                                 Transplant al Institutului Clinic Fundeni, România
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei
    Tamara BĂLĂŢEL              -  asistentă medicală superioară la Spitalul Clinic
                                                   Republican
    domnului
    Valeriu BOGDAN               -  şef de secţie la Spitalul Clinic Republican
    domnului
    Igor CODREANU               -  director al Agenţiei de Transplant din Republica
                                                    Moldova
    domnului
    Adrian HOTINEANU          -  conferenţiar universitar la Universitatea de Stat
                                                   de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
    domnului
    Grigore IVANCOV              -  şef de secţie la Spitalul Clinic Republican
    doamnei Natalia TARAN      -  medic la Spitalul Clinic Republican.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA            Nicolae TIMOFTI

    Nr. 623-VII. Chişinău, 8 mai 2013.