DPO624/2013
ID intern unic:  347869
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 624
din  08.05.2013
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din municipiul Bălţi
Publicat : 10.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 109     art Nr : 350
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea învăţămîntului preuniversitar, contribuţie la educarea tinerei generaţii în spiritul ataşamentului faţă de valorile naţionale şi general umane şi activitate metodico-didactică prodigioasă, Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din municipiul Bălţi i  se  conferă  „Ordinul  de  Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                 Nicolae TIMOFTI

    Nr. 624-VII. Chişinău, 8 mai  2013.