HGM284/2013
ID intern unic:  347874
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 284
din  24.04.2013
privind aprobarea uniformei, însemnelor şi normelor
de echipare cu uniformă ale poliţiştilor
Publicat : 10.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 109     art Nr : 359     Data intrarii in vigoare : 01.07.2013
    MODIFICAT
    HG230 din 12.03.18, MO94/17.03.18 art.259
   
HG894 din 20.07.16, MO217-229/22.07.16 art.969     HG840 din 29.10.13, MO243-247/01.11.13 art.946    În conformitate cu prevederile art.64 alin.(2) din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.40-49, art.85), cu completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Clauza în redacția HG230 din 12.03.18, MO94/17.03.18 art.259]
    1. Se aprobă:
    uniforma poliţiştilor, conform anexei nr.1;
    însemnele poliţiştilor, conform anexei nr.2;
    normele de echipare cu uniformă a poliţiştilor, conform anexei nr.3.
    2. Trecerea la uniforma nouă se va efectua treptat, în limitele mijloacelor financiare prevăzute în acest scop în bugetul de stat pe anul respectiv pentru Ministerul Afacerilor Interne.
    [Pct.2 modificat prin HG840 din 29.10.13, MO243-247/01.11.13 art.946]
    3. Normele de dotare cu bunuri materiale de inventar a angajaţilor subdiviziunilor specializate se vor aproba prin ordinul ministrului afacerilor interne.
    4. Se abrogă unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr.4.
    5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 iulie 2013.

    PRIM-MINISTRU                                                        Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                            Dorin Recean
    Ministrul finanţelor                                                         Veaceslav Negruţa

    Nr. 284. Chişinău, 24 aprilie 2013.

    anexa nr.1
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG230 din 12.03.18, MO94/17.03.18 art.259]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG894 din 20.07.16, MO217-229/22.07.16 art.969]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG967 din 17.11.14, MO352-357/28.11.14 art.1045]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG894 din 20.07.16, MO217-229/22.07.16 art.969]

    anexa nr.3
   
[Anexa nr.3 modificată prin HG230 din 12.03.18, MO94/17.03.18 art.259]
    [Anexa nr.3 modificată prinHG894 din 20.07.16, MO217-229/22.07.16 art.969]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG967 din 17.11.14, MO352-357/28.11.14 art.1045]

Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului
nr.284 din 24 aprilie 2013

LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.596 din 20 iunie 2000 “Cu privire la uniforma şi normele de echipare a colaboratorilor poliţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.75-76, art.682).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.198 din 25 februarie 2008 “Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.596 din 20 iunie 2000” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.42-44, art.263).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.37 din 23 ianuarie 2009 “Cu privire la completarea anexei nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.596 din 20 iunie 2000” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.16-18, art.64).