DPO636/2013
ID intern unic:  347978
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 636
din  16.05.2013
privind conferirea „Ordinului de Onoare” 
domnului  Pieter Jan WOLTHERS
Publicat : 24.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 116-118     art Nr : 363
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-olandeze, domnului Pieter Jan WOLTHERS, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Regatului Ţărilor de Jos în Republica Moldova, i se conferă  „Ordinul  de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Nicolae TIMOFTI

    Nr. 636-VII. Chişinău, 16 mai 2013.