DPO643/2013
ID intern unic:  348064
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 643
din  21.05.2013
privind conferirea de distincţii de stat unor cadre
didactice de la Academia de Administrare Publică
de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova
Publicat : 31.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 119-121     art Nr : 375
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în promovarea politicii de stat  în domeniul administraţiei publice, contribuţie la formarea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, se conferă:

Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului Oleg BALAN    -    profesor universitar
    domnului Tudor DELIU    -    lector superior;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei
    Svetlana COJOCARU    -    şef de catedră.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Nicolae TIMOFTI

    Nr. 643-VII. Chişinău, 21 mai 2013.