DPO646/2013
ID intern unic:  348065
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 646
din  22.05.2013
privind conferirea de distincţii de stat unor originari
din satul Arioneşti, raionul Donduşeni
Publicat : 31.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 119-121     art Nr : 376
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă, merite în dezvoltarea infrastructurii social-economice, contribuţie la educarea tinerei generaţii în spiritul ataşamentului faţă de valorile naţionale şi cu prilejul aniversării a 550-a de la fondarea satului Arioneşti, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Mihail BABAN               - ex-director al şcolii medii, pensionar;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Anatolie TIMUŞ             - întreprinzător
    domnului
    Gheorghe TRICOLICI   - pensionar;
Titlul onorific „Om Emerit”
    doamnei
    Tamara CIUBUC          - director adjunct al Liceului Teoretic
                                          „Perspectiva”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 646-VII. Chişinău, 22 mai 2013.