DPO647/2013
ID intern unic:  348066
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 647
din  23.05.2013
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 31.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 119-121     art Nr : 377
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, următorii:
    COJOCARU Olga              LUPAŞCO Lilia
    CHEPTEA Cristina              LUPAŞCU Lucia
    COTOROBAI Vitalie          PÂCALEU Ion
    DIMITRIU Serghei              POTÎNGA Iurie
    HOLEVIŢCAIA Liudmila    STRATAN Vitalie
    JUGANARI Marcel             VELEVA Nina.
    LAZARI Steliana

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 647-VII. Chişinău, 23 mai 2013.