DPO650/2013
ID intern unic:  348069
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 650
din  27.05.2013
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
doamnei Larisa BÎRCĂ
Publicat : 31.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 119-121     art Nr : 380
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul asistenţei umanitare, contribuţie la susţinerea categoriilor socialmente vulnerabile ale populaţiei şi activitate organizatorică intensă, doamnei Larisa BÎRCĂ, preşedinte al Societăţii de Cruce Roşie din Republica  Moldova, i se conferă Ordinul „Gloria  Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 650-VII. Chişinău, 27 mai 2013
.