DPO653/2013
ID intern unic:  348130
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 653
din  29.05.2013
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Ion HĂBĂŞESCU
Publicat : 07.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 122-124     art Nr : 392
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în complexul agroindustrial, merite în dezvoltarea ştiinţelor agricole şi activitate metodico-didactică şi inovaţională intensă, domnului Ion HĂBĂŞESCU, director al Institutului de Tehnică Agricolă „Mecagro”, i  se  conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Nicolae TIMOFTI

    Nr. 653 -VII. Chişinău, 29 mai 2013.