DPO654/2013
ID intern unic:  348132
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 654
din  29.05.2013
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 07.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 122-124     art Nr : 393
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă, contribuţie la consolidarea disciplinei financiare şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    ANDRIUŞCENCO
    Ivanna                           - contabil-şef la Societatea cu Răspundere
                                           Limitată „Stamcom”, oraşul Comrat
    TOACĂ Vera               - contabil-şef la Întreprinderea Municipală
                                           „Apă-Ungheni”
    TOSTOGAN Pavel       - redactor-şef al Publicaţiei periodice
                                           „Contabilitate şi Audit”;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    BRUMA Ludmila          - contabil-şef la Întreprinderea cu Capital
                                           Străin„Le Bridge Corporation Limited” S.R.L.
    CĂRĂRUŞ Galina        - contabil-şef la Societatea pe Acţiuni
                                           „Întreprinderea pentru Colectarea Cerealelor”,
                                            satul Rediul Mare, raionul Ocniţa
    RAZMERIŢA Maria     - contabil-şef la Societatea cu Răspundere
                                           Limitată „Hambarul-Agro”, satul Cobani,
                                            raionul Glodeni
    RĂILEANU Nionila      - contabil-şef la Societatea pe Acţiuni
                                          „Servicii Comunale Floreşti”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 654 -VII. Chişinău, 29 mai 2013.