DPO655/2013
ID intern unic:  348133
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 655
din  30.05.2013
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului Alexandru RUSU
Publicat : 07.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 122-124     art Nr : 394
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea activităţii de întreprinzător, contribuţie substanţială la promovarea valorilor culturale naţionale şi susţinerea în permanenţă a acţiunilor social-umanitare, domnului Alexandru RUSU, director al Firmei Editorial-Poligrafice „Baştina-Radog” SRL, director al Publicaţiei Periodice „a MIC”, i  se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Nicolae TIMOFTI

    Nr. 655 -VII. Chişinău, 30 mai 2013.