LPO99/2013
ID intern unic:  348205
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 99
din  26.04.2013
pentru ratificarea Protocolului privind registrele emisiilor
şi transferului de poluanţi la Convenţia privind accesul la
informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea
deciziilor în domeniul mediului
Publicat : 14.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 125-129     art Nr : 400
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Se ratifică Protocolul privind registrele emisiilor şi transferului de poluanţi, întocmit la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998.
    Art. 2. – În temeiul articolului 4, al articolului 7 paragrafele 4 şi 5, al articolului 10 paragraful 2 şi al articolelor 16 şi 17 din Protocol, Ministerul Mediului se desemnează drept autoritate naţională competentă, responsabilă de colectarea informaţiilor privind emisiile de poluanţi şi transferul acestora, instituirea şi ţinerea registrului naţional al emisiilor şi al transferului de poluanţi, asigurarea cooperării şi a raportării la nivel internaţional în conformitate cu prevederile Protocolului.
    Art. 3. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor Protocolului.
    Art. 4. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti şi va remite depozitarului instrumentul de ratificare, de asemenea va notifica Secretariatul Protocolului despre desemnarea autorităţii naţionale competente conform art. 2 din prezenta lege.

    VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                     Liliana  PALIHOVICI

    Nr. 99. Chişinău, 26 aprilie 2013.