DPO663/2013
ID intern unic:  348215
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 663
din  04.06.2013
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 14.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 125-129     art Nr : 410
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în salvgardarea patrimoniului natural, contribuţie la asigurarea echilibrului ecologic şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei
    Maria SANDU               - cercetător ştiinţific la Institutul de Ecologie
                                             şi Geografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei
    Liudmila CUNICEAN    - şef de laborator la Serviciul Hidrometeorologic
                                            de Stat
    domnului
     Ion LEVINTE               - şofer în Serviciul piscicol al Ministerului Mediului;
    doamnei
    Liudmila
    MARDUHAEVA          - consultant principal la Ministerul Mediului
    domnului
    Vadim STÎNGACI        -  şef adjunct al Inspectoratului Ecologic de Stat.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 663-VII. Chişinău, 4 iunie 2013.