HGC397/2013
ID intern unic:  348270
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 397
din  12.06.2013
pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.151
din 26 februarie 2013
Publicat : 14.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 125-129     art Nr : 448
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. La punctul 1 al Hotărîrii Guvernului nr.151 din 26 februarie 2013 „Cu privire la împrospătarea grîului alimentar din rezervele materiale de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.41, art.183), cifra „27,9” se substituie cu cifra „31,94”.
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi a Agenţiei Rezerve Materiale.

    PRIM-MINISTRU                                                                           Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                                    Vasile Bumacov
    Ministrul finanţelor                                                                          Veaceslav Negruţa

    Nr. 397. Chişinău, 12 iunie 2013.