DGA58/2013
ID intern unic:  348273
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
DISPOZIŢIE Nr. 58
din  07.06.2013
D I S P O Z I Ţ I E
Publicat : 14.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 125-129     art Nr : 451
    Abrogată prin HG725 din 08.09.17, MO335-339/15.09.17 art.829


    În scopul:
    consolidării capacităţilor instituţionale privind realizarea politicii de stat în domeniul relaţiilor cu diaspora,
    asigurării interacţiunii eficiente între instituţiile guvernamentale şi cooperării lor cu diaspora,
    asigurării unei mai bune integrări pe orizontală (mainstreaming) a responsabilităţilor în domeniul elaborării politicilor pentru diasporă,
    implementării abordării transversale şi integrate de către Guvern (”the-whole-of-Government”) în domeniul elaborării politicilor pentru diasporă, potrivit căreia fiecare instituţie va fi responsabilă, în limita propriului mandat, şi de subiectele ce ţin de diasporă (acoperind toţi originarii şi cetăţenii  Republicii Moldova, atît în ţară, cît şi de peste hotare), principiul în cauză fiind respectat la instituirea Biroului pentru relaţii cu diaspora ca o instituţie de coordonare a politicilor la nivel de Guvern, şi urmînd liniile directorii ale Programului de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” în domeniul relaţiilor cu diaspora:
    1. Conducătorii ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale:
    a) vor desemna un viceministru sau vicedirector general responsabil pentru promovarea şi realizarea politicii statului în domeniul diasporei;
    b) vor desemna un şef de direcţie generală sau direcţie responsabil pentru exercitarea atribuţiilor de coordonare, aplicare şi implementare a subiectelor ce ţin de diasporă la nivel tehnic;
    c) vor iniţia, în coordonare cu Biroul pentru relaţii cu diaspora, modificările propriilor regulamente în scopul includerii funcţiilor şi atribuţiilor în domeniul relaţiilor cu diaspora;
    d) vor exercita atribuţiile în domeniul cooperării cu diaspora în coordonare cu Biroul pentru relaţii cu diaspora al Cancelariei de Stat.
    Termen – 1 lună.
    2. În scopul evaluării impactului politicilor publice asupra diasporei şi migraţiei în procesul de elaborare şi implementare a acestora, inclusiv ca urmare a consultărilor publice produse cu toţi partenerii relevanţi la subiectul respectiv:
    a) Cancelaria de Stat va asigura elaborarea şi promovarea modificărilor necesare pentru introducerea analizei de impact asupra diasporei şi migraţiei în proiectul Ghidului metodologic pentru analiza ex-ante şi ex-post a impactului politicilor publice;
    b) ministerele şi alte autorităţi administrative centrale vor asigura implementarea modificărilor respective în activitatea lor.
    Termen – 1 lună.
    3. Controlul asupra executării prezentei Dispoziţii se pune în sarcina Biroului pentru relaţii cu diaspora al Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                                           Iurie LEANCĂ

    Nr. 58-d. Chişinău, 7 iunie 2013.