OMFM83/2013
ID intern unic:  348280
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 83
din  10.06.2013
cu privire la autorizarea Serviciului Fiscal de Stat
drept autoritate competentă de eliberare a formelor
ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de
către nerezidenţi în Republica Moldova
Publicat : 14.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 125-129     art Nr : 858
    MODIFICAT
   
OMF41 din 21.02.17, MO67-71/03.03.17 art.412; în vigoare 01.04.17
   
OMF28 din 12.03.16, MO59-67/18.03.16 art.400; în vigoare 18.03.16

   
    Titlul modificat prin OMF41 din 21.02.17, MO67-71/03.03.17 art.412; în vigoare 01.04.17


    În temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal nr. 1163-XII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială) şi a Hotărîrii Guvernului nr. 101 din 05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova (Monitorul Oficial nr. 31-35/150 din 15.02.2013),
ORDON:
    1. Se autorizează Serviciul Fiscal de Stat drept autoritate competentă de eliberare a formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova, după cum urmează:
    Formularul-tip Forma 1-DTA-13 “Certificat de rezidenţă”;
    Formularul-tip Forma 2-DTA-13 “Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova”;
    Formularul-tip Forma 3-DTA-13 “Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova”;
    Formularul-tip Forma 4-DTA-13 “Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova de către persoanele fizice – cetăţeni străini sau apatrizi care au obţinut statut de rezident al Republicii Moldova”;
    Formularul-tip Forma 5-DTA-13 “Cerere privind restituirea impozitului pe venit reţinut în plus din sursele aflate în Republica Moldova”;
    Formularul-tip Forma CCR-15 „Cerere de eliberare a certificatului de rezidență.
    [Pct.1 modificat prin OMF41 din 21.02.17, MO67-71/03.03.17 art.412; în vigoare 01.04.17]
    [Pct.1 modificat prin OMF28 din 12.03.16, MO59-67/18.03.16 art.400; în vigoare 18.03.16]
    2. Autoritatea competentă autentifică certificatul prin aplicarea semnăturii şi ştampilei.
    3. Trezoreria de Stat va asigura restituirea impozitului pe venit în limitele sumelor încasate în plus la buget.
    4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                   Veaceslav NEGRUŢA

    Nr. 83. Chişinău, 10 iunie 2013.