DPO672/2013
ID intern unic:  348393
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 672
din  17.06.2013
privind conferirea de distincţii de stat unor angajaţi ai
Agenţiei Rezerve Materiale
Publicat : 21.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 130-134     art Nr : 428
    În temeiul art. 88 lit.a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă, merite în promovarea politicii statului în domeniul rezervelor materiale şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului Mihail STERPU             - şef de direcţie;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei Sofia PRODAN             - şef adjunct de direcţie
    doamnei Tamara STRATULAT   - şef de direcţie

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Nicolae TIMOFTI

    Nr. 672-VII. Chişinău, 17 iunie 2013.