DPO676/2013
ID intern unic:  348412
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 676
din  19.06.2013
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Valeriu LAZĂR
Publicat : 25.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 135     art Nr : 431
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în cadrul autorităţilor publice, contribuţie la promovarea politicii economice a statului şi merite în elaborarea şi implementarea reformelor strategice, domnului Valeriu LAZĂR, viceprim-ministru, ministru al economiei, i se  conferă  Ordinul  „Gloria  Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Nicolae TIMOFTI

    Nr. 676-VII. Chişinău, 19 iunie 2013.