HGC415/2013
ID intern unic:  348453
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 415
din  21.06.2013
pentru aprobarea Normei privind producerea, controlul,
certificarea şi comercializarea materialului de înmulţire
şi de plantare fructifer
Publicat : 28.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 136-139     art Nr : 502     Data intrarii in vigoare : 28.06.2014
    În conformitate cu prevederile Legii nr. 728-XIII din 6 februarie 1996 cu privire la pomicultură (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 52-53, art. 161), cu modificările ulterioare, şi Legii culturilor nucifere nr. 658-XIV din 29 octombrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 153-155, art. 749), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Norma privind producerea, controlul, certificarea şi comercializarea materialului de înmulţire şi de plantare fructifer, conform anexei nr.1;
    Lista hotărîrilor Guvernului care se abrogă, conform anexei nr.2.
    2. Prezenta  hotărîre intră în vigoare la 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

    PRIM-MINISTRU                                                                        Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                                 Vasile Bumacov

    Nr. 415. Chişinău, 21 iunie 2013.

   
norma

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 415
din  21 iunie 2013

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 390 din 29 aprilie 1997 „Cu privire la aprobarea Regulilor de desfacere către populaţie a seminţelor, răsadului şi materialului săditor horticol” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.35-36, art.389).
    2. Punctul 14 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.895 din 3 august 2004 „Pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.138-146, art.1069).
    3. Punctul 1 din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 1402 din 9 decembrie 2008 „Cu privire la crearea Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.221-222, art.1410).
    4. Punctul 3 din anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr. 51 din 16 ianuarie 2013 „Privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.15-17, art.89).