DPO682/2013
ID intern unic:  348480
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 682
din  25.06.2013
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Sеmion JELEAPOV
Publicat : 28.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 140     art Nr : 437
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în păstrarea şi propagarea moştenirii istorico-culturale, contribuţie la afirmarea valorilor spirituale şi activitate organizatorică şi obştească prodigioasă, domnului Sеmion JELEAPOV, preşedinte al Comunităţii Bulgare din Republica Moldova „Bulgari Basarabeni”, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE  REPUBLICII  MOLDOVA                      Nicolae TIMOFTI

    Nr. 682-VII. Chişinău, 25 iunie 2013.