DPO683/2013
ID intern unic:  348482
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 683
din  25.06.2013
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 28.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 140     art Nr : 438
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la sporirea eficienţei activităţii acestora şi înalt  profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului Anatol
    CIOBANU                      - consultant principal în Aparatul Preşedintelui
                                               Republicii Moldova;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului Valerii
    GAINA                           - şef de direcţie la Ministerul Dezvoltării Regionale
                                              şi Construcţiilor
    doamnei Valentina
    GÎDILICA                      - şef de direcţie la Biroul Naţional de  Statistică
    doamnei Lilia IONIŢA    - şef-adjunct de direcţie la Ministerul Justiţiei
    domnului Pavel
    ŞINCARIUC                  - şef de direcţie la Ministerul Tehnologiei Informaţiei 
                                              şi  Comunicaţiilor
    doamnei Ludmila
    TOPCHIN                      - şef de direcţie la Ministerul Sănătăţii
    domnului Vasile
    VASILIU                        - şef-adjunct de direcţie la Cancelaria de Stat.

    PREŞEDINTELE  REPUBLICII  MOLDOVA                 Nicolae TIMOFTI

    Nr. 683-VII. Chişinău, 25 iunie 2013.