HGC424/2013
ID intern unic:  348485
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 424
din  27.06.2013
cu privire la modificarea anexei nr. 2 la
Hotărîrea Guvernului nr. 919 din 30 iulie 2008
Publicat : 28.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 140     art Nr : 511
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 919 din 30 iulie 2008 „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursurilor comerciale şi investiţionale de privatizare a proprietăţii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 924), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
„Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 919
din 30 iulie 2008
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei pentru desfăşurarea concursurilor comerciale şi
investiţionale de privatizare a proprietăţii publice

    GODOROJA Dumitru     - viceministru al economiei, preşedinte al Comisiei
                                           - director al Agenţiei Proprietăţii Publice,
                                              vicepreşedinte al Comisiei
    SUSANU Angela             - director adjunct al Agenţiei Proprietăţii Publice
    BĂNĂRUC Eduard         - secretar general adjunct al Guvernului
    BARBĂNEAGRĂ Victor - viceministru al finanţelor
    GROSU Vladimir             - viceministru al justiţiei
    TARLEV Vitalie               - viceministru al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
    ZOLOTCOV Anatolie      - viceministru al dezvoltării regionale şi construcţiilor
    GUŢU Viorel                    - viceministru al agriculturii şi industriei alimentare
    CEBOTARI Vladimir        - viceministru al transporturilor şi infrastructurii drumurilor
    CHIRICĂ Lazăr                - viceministru al mediului
    GROSU Igor                     - viceministru al educaţiei
                                              - viceministru al culturii
    GRAMA Octavian             - viceministru al sănătăţii
    SAINCIUC Sergiu             - viceministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei
    CRIGAN Ştefan                 - director general adjunct al Agenţiei Relaţii Funciare
                                                şi Cadastru
    PLATON Ion                     - director general adjunct al Agenţiei „Moldsilva”
    CUCER Adrian                  - director general adjunct al Agenţiei Turismului
    CEBOTAREAN Dorina     - şef al Direcţiei privatizare, Agenţia Proprietăţii Publice,
                                                 secretar al Comisiei”.

    PRIM-MINISTRU                                                       Iurie LEANCĂ
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                       Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                       Veaceslav Negruţa

    Nr. 424. Chişinău, 27 iunie 2013.