OIFPSA776/2013
ID intern unic:  348554
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 776
din  17.06.2013
despre aprobarea Regulamentului-cadru privind principiile
generale de instituire şi funcţionare a posturilor fiscale
Publicat : 28.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 136-139     art Nr : 986     Data intrarii in vigoare : 28.06.2013
    Abrogat prin OIFPS409 din 18.05.15, MO241-246/28.08.15 art.1623; în vigoare 28.08.15

    În scopul ridicării eficienţei activităţii posturilor fiscale, a instituirii şi funcţionării acestora şi aplicării prevederilor art. 2251 din Codul fiscal, în vederea executării prevederilor art. 146 alin. (4) din Codul fiscal şi în temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. A aproba Regulamentul-cadru privind principiile generale de instituire şi  funcţionare a posturilor fiscale.
    2. A abroga Ordinul IFPS nr. 295 din 26.04.2011 (Monitorul Oficial nr. 87-90 din 27.05.2011 art. nr. 568) prin care a fost aprobat Regulamentul-cadru privind principiile generale de instituire şi funcţionare a posturilor fiscale.
    3. Direcţia gestionarea documentelor şi arhivare (dna Liliana Chiriazev) va aduce la cunoştinţa tuturor colaboratorilor Serviciului Fiscal de Stat prevederile prezentului ordin.
    4. Controlul asupra aplicării conforme a prevederilor Regulamentului-cadru privind principiile generale de instituire şi funcţionare a posturilor fiscale se pune în sarcina şefilor IFS teritoriale.
    5. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI FISCAL
    PRINCIPAL DE STAT                                                                 Ion PRISĂCARU

    Nr. 776. Chişinău, 17 iunie 2013.

    regulament

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6