DPO684/2013
ID intern unic:  348569
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 684
din  25.06.2013
privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori
 ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Publicat : 05.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 141-144     art Nr : 446
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea ştiinţei, contribuţie la pregătirea tinerilor savanţi şi a specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-didactică prodigioasă, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului Aurelian DĂNILĂ    - cercetător ştiinţific la Institutul
                                                   Patrimoniului Cultural;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului Tudor
    STAVILĂ                               - cercetător ştiinţific la Institutul
                                                   Patrimoniului Cultural;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei Liubovi
    CIMPOEŞ                              - cercetător ştiinţific la Institutul
                                                   Patrimoniului Cultural;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului Vasile
    ALCAZ                                   - director al Institutului de Geologie
                                                    şi Seismologie
    domnului Ion GUCEAC           - secretar ştiinţific general.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                    Nicolae TIMOFTI

    Nr. 684-VII. Chişinău, 25 iunie 2013.