DPO687/2013
ID intern unic:  348572
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 687
din  28.06.2013
privind declararea zilei de doliu naţional în legătură cu
decesul scriitorului academician Dumitru MATCOVSCHI
Publicat : 05.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 141-144     art Nr : 449
    În semn de profundă durere cauzată de trecerea în eternitate a eminentului poet, prozator, dramaturg şi publicist al contemporaneităţii Dumitru MATCOVSCHI,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art.1. - Ziua funeraliilor scriitorului academician Dumitru MATCOVSCHI – 29 iunie 2013, se declară drept zi de doliu naţional.
    Art. 2. - În ziua de 29 iunie 2013, în toate localităţile republicii:
     a) vor fi arborate în bernă drapelele de stat;
    b) la ora 12.00, se va cinsti memoria scriitorului academician Dumitru MATCOVSCHI prin păstrarea unui moment de reculegere;
    c) Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” va organiza transmiterea în direct a ceremoniei funeraliilor scriitorului academician Dumitru MATCOVSCHI.
    Art. 3. - Se recomandă:
    a) autorităţilor publice, întreprinderilor şi organizaţiilor să renunţe la desfăşurarea, în ziua de 29 iunie 2013, a acţiunilor distractive de masă;
     b) redacţiilor ziarelor, posturilor de radio şi televiziune să ţină cont de specificul zilei de 29 iunie 2013 la editarea publicaţiilor şi la formarea programelor din această zi.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                Nicolae TIMOFTI

    Nr. 687-VII. Chişinău, 28 iunie 2013.