HBN91/2013
ID intern unic:  348651
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 91
din  02.05.2013
cu privire la stabilirea listei jurisdicţiilor ce
nu implementează standarde internaţionale
de transparenţă
Publicat : 05.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 141-144     art Nr : 1036     Data intrarii in vigoare : 05.07.2013
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova
nr. 923 din 27 iunie 2013
MInistru________________Oleg Efrim


    În temeiul art. 5 lit.d), art.11 şi art.44 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare, art.15 alin.(6) din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art. 199), cu modificările şi completările ulterioare şi art.VII, art.IX din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.31 din 7 martie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.69-74, art.223), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă lista jurisdicţiilor ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă conform Anexei la prezenta hotărîre.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
    AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                           Dorin DRĂGUŢANU

    Nr. 91. Chişinău, 2 mai 2013.

Anexă
la Hotărîrea Consiliului de
administraţie al Băncii Naţionale
a Moldovei nr.91 din 2 mai 2013

Lista
jurisdicţiilor ce nu implementează standarde
internaţionale de transparenţă

    Andorra
    Anguilla
    Antigua şi Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Bahrein
    Barbados
    Belize
    Bermuda-Darussalam
    Campione
    Cipru, partea de nord
    Costa Rica
    Djibouti
    Dominica
    Ecuador
    Emiratele Arabe Unite
    Etiopia
    Filipine
    Gibraltar
    Grenada
    Guam
    Guernsey
    Haiti
    Hong Kong
    Indonezia
    Insulele Antile Olandeze
    Insulele Bermude
    Insulele Cayman
    Insulele Cook
    Insulele Jersey
    Insulele Madeira
    Insulele Man
    Insulele Mariane
    Insulele Marshall
    Insulele Seychelles
    Insulele Turks şi Caicos
    Insulele Virgine
    Iran
    Kenya
    Liberia
    Macao
    Malayezia
    Malta
    Mauritius
    Micronesia
    Montserrat
    Myanmar
    Nauru
    Nigeria
    Niue
    Pakistan
    Panama
    Porto Rico
    Republica Populară Democrată Coreeană
    Samoa
    São Tomé și Príncipe
    Sf. Kitts şi Nevis
    Sf. Lucia
    Sf. Vicentiu
    Singapore
    Siria
    Sri Lanka
    Tangier
    Tanzania
    Uruguay
    Vanuatu
    Vietnam
    Yemen