DPO690/2013
ID intern unic:  348662
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 690
din  01.07.2013
privind conferirea de distincţii de stat
domnilor Nicolae PETRAŞCU şi Valerian URICHEAN
Publicat : 09.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 145     art Nr : 454
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul comerţului şi al alimentaţiei publice, contribuţie la sporirea calităţii serviciilor prestate şi activitate managerială intensă, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Nicolae PETRAŞCU    -    antreprenor, municipiul Chişinău;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Valerian URICHEAN    -    manager, oraşul Briceni.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 690-VII. Chişinău, 1 iulie 2013.