DPO691/2013
ID intern unic:  348691
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 691
din  05.07.2013
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Serghei CORNEŢCHI
Publicat : 12.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 146-151     art Nr : 467
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii  cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la sporirea eficienţei activităţii acestora şi înalt profesionalism, domnului Serghei CORNEŢCHI, consultant principal în secretariatul Comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media a Parlamentului, i se conferă Ordinul  „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Nicolae TIMOFTI

    Nr. 691-VII. Chişinău, 5 iulie 2013.