DPO703/2013
ID intern unic:  348697
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 703
din  09.07.2013
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Ivan DIACOV
Publicat : 12.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 146-151     art Nr : 473
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele procuraturii, contribuţie la asigurarea legalităţii şi ordinii de drept şi înalt profesionalism, domnului Ivan DIACOV, procuror al municipiului Chişinău, i se  conferă  Ordinul  „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 703-VII. Chişinău, 9 iulie 2013.