OMF97/2013
ID intern unic:  348698
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 97
din  01.07.2013
privind Registrul auditorilor interni certificaţi
din sectorul public
Publicat : 12.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 146-151     art Nr : 1039     Data intrarii in vigoare : 12.07.2013

    MODIFICAT
   
OMF78 din 18.05.16, MO171-180/02.06.17 art.992; în vigoare 02.06.17
    OMF90 din 25.06.16, MO193-203/08.07.16 art.1153; în vigoare 08.07.16
    OMF75 din 27.05.15, MO139-143/05.06.15 art.972; în vigoare 05.06.15
   
OMF103 din 15.07.14, MO209-216/25.07.14 art.988; în vigoare 25.07.14
   
OMF44 din 26.03.14, MO87-91/11.04.14 art.437; în vigoare 11.04.14    În vederea realizării prevederilor art.29 lit.g) din Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23 septembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231-234, art. 730),
O R D O N:
    1. A aproba Registrul auditorilor interni certificaţi din sectorul public (conform anexei).
    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                                 Veaceslav NEGRUŢA

    Nr. 97. Chişinău, 1 iulie 2013.

   
anexa
    [Anexa în redacția OMF78 din 18.05.16, MO171-180/02.06.17 art.992; în vigoare 02.06.17]
    [Anexa în redacția OMF90 din 25.06.16, MO193-203/08.07.16 art.1153; în vigoare 08.07.16]
    [Anexa în redacția OMF75 din 27.05.15, MO139-143/05.06.15 art.972; în vigoare 05.06.15]
    [Anexa în redacția OMF103 din 15.07.14, MO209-216/25.07.14 art.988; în vigoare 25.07.14]
    [Anexa în redacția OMF44 din 26.03.14, MO87-91/11.04.14 art.437; în vigoare 11.04.14]