HPO179/2013
ID intern unic:  348813
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 179
din  12.07.2013
privind numirea în funcţie a membrilor
Plenului Consiliului Concurenţei
Publicat : 19.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 152-158     art Nr : 494     Data intrarii in vigoare : 12.07.2013
    În temeiul art. 42 alin. (1) şi (3) din Legea concurenţei,
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Doamna Viorica CĂRARE se numeşte în funcţia de preşedinte al Plenului Consiliului Concurenţei pentru un mandat de 5 ani.
    Art. 2. – Domnii Emil GUŢU şi Mihail CIBOTARU se numesc în funcţia de vicepreşedinte al Plenului Consiliului Concurenţei pentru un mandat de 5 ani.
    Art. 3. – Domnul Ion MAXIM se numeşte în funcţia de membru al Plenului Consiliului Concurenţei pentru un mandat de 5 ani.
    Art. 4. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 Igor CORMAN

    Nr. 179. Chişinău, 12 iulie 2013.