DPO713/2013
ID intern unic:  348826
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 713
din  15.07.2013
privind numirea doamnei Nelea BUDĂI
în funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel Chişinău
Publicat : 19.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 152-158     art Nr : 503
    În temeiul art. 116 alin. (3) din Constituţia Republicii Moldova şi al art.16 alin. (3) din Legea cu privire la organizarea judecătorească,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Nelea BUDĂI se numeşte, pe un termen de patru ani, în funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel Chişinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Nicolae TIMOFTI

    Nr. 713-VII. Chişinău,  15 iulie 2013.