DPO716/2013
ID intern unic:  348828
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 716
din  15.07.2013
privind conferirea titlului onorific „Om Emerit”
domnului Nicolae DABIJA
Publicat : 19.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 152-158     art Nr : 504
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru succese remarcabile în activitatea de creaţie, contribuţie la procesul de renaştere naţională şi merite în promovarea valorilor democratice, domnului Nicolae DABIJA, scriitor, publicist, i se conferă titlul onorific  „Om  Emerit”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 716-VII. Chişinău, 15 iulie 2013.