HGO559/2013
ID intern unic:  348890
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 559
din  24.07.2013
cu privire la eliberarea unor bunuri materiale
din rezervele materiale de stat
Publicat : 26.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 161-166     art Nr : 653
    În temeiul art.8 din Legea nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.11-12, art.114), cu modificările şi completările ulterioare, şi  Regulamentului privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului, aprobat prin Legea nr.1228-XIII din 27 iunie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 57-58, art.511),cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Agenţia Rezerve Materiale va elibera, din rezervele materiale de stat, cu titlu de deblocare, Consiliului raional Soroca bunuri materiale în sumă de 87400 lei (conform anexei), pentru lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale (ploi şi vînt puternic) din 27 iunie 2013, în urma cărora au avut de suferit acoperişurile unor  instituţii publice din mai multe localităţi din raion.
    2. Ministerul Finanţelor va achita, din fondul de rezervă al Guvernului, Agenţiei Rezerve Materiale costul bunurilor materiale eliberate din rezervele materiale de stat în sumă de 87400 lei.
    3. Se recomandă Consiliului raional Soroca să întreprindă acţiunile ce se impun privind recepţionarea, transportarea şi monitorizarea utilizării conform destinaţiei a bunurilor eliberate din rezervele materiale de stat.
    4. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în sarcina dlui Vasile Pîntea, director general al Agenţiei Rezerve Materiale.

    PRIM-MINISTRU                                                         Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                         Veaceslav Negruţa

    Nr. 559. Chişinău, 24 iulie 2013.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 599
din 24 iulie 2013
LISTA
bunurilor materiale eliberate din rezervele materiale de stat
Nr.
d/o
Denumirea
bunurilor materiale
Unitatea
de
măsură
Cantitatea
Preţul,
lei
Costul,
lei
Beneficiarii
1
2
3
4
5
6
7
1.
 
Ardezie
 
foi
 
723
 
95
 
68685
 

Primăria comunei Schineni

 
2.
Ardezie
 
foi
30
95
 
2850
 

Primăria comunei Rubleniţa, satul Rubleniţa Nouă

 
3.
Ardezie
 
foi
 
117
 
95
 
11115
 

Primăria satului Băxani

 
4.
Ardezie
foi
50
95
4750
 

Primăria comunei Cosăuţi, satul Iorjniţa


Total
foi
920

87400