DPO724/2013
ID intern unic:  348913
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 724
din  18.07.2013
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Victor PUŞCAŞ
Publicat : 26.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 161-166     art Nr : 528
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite faţă de stat, contribuţie la înfăptuirea jurisdicţiei constituţionale şi activitate organizatorică şi obştească prodigioasă, domnului Victor PUŞCAŞ, judecător demisionat la Curtea Constituţională, i se  conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 724-VII. Chişinău, 18 iulie 2013.