DPO731/2013
ID intern unic:  349021
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 731
din  24.07.2013
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Ion URSU
Publicat : 02.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 167-172     art Nr : 573
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea mişcării sindicaliste, contribuţie la asigurarea protecţiei sociale a salariaţilor şi activitate organizatorică prodigioasă, domnului Ion URSU, membru al Consiliului general al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, i se conferă Ordinul  „Gloria  Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Nicolae TIMOFTI

    Nr. 731-VII. Chişinău, 24 iulie 2013.