DPO767/2013
ID intern unic:  349147
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 767
din  13.08.2013
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Dirk SCHUEBEL
Publicat : 16.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 177-181     art Nr : 594
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în aprofundarea dialogului dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova şi pentru susţinerea constantă a eforturilor ţării noastre în vederea integrării europene, domnului Dirk SCHUEBEL, Şef al Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Nicolae TIMOFTI

    Nr. 767-VII. Chişinău, 13 august 2013.