OMFM119/2013
ID intern unic:  349176
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 119
din  06.08.2013
privind aprobarea Planului general de conturi contabile
Publicat : 16.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 177-181     art Nr : 1225     Data intrarii in vigoare : 01.01.2014
    MODIFICAT
   
OMF166 din 28.11.13, MO291-296/13.12.13 art.1833
    OMF146 din 16.10.13, MO228-232/18.10.13 art.1506

    Întru executarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 399), cu modificările şi completările ulterioare, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1507  din 31 decembrie 2008 ”Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ pe anii 2009-2014” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 10-11, art. 31), cu modificările şi completările ulterioare,
O R D O N:
    1. Se aprobă Planul general de conturi contabile cu intrarea în vigoare din 1 ianuarie 2014, publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi plasarea pe pagina oficială a Ministerului Finanţelor.
    [Pct.1 modificat prin OMF166 din 28.11.13, MO291-296/13.12.13 art.1833]
    [Pct.1 modificat prin OMF146 din 16.10.13, MO228-232/18.10.13 art.1506]
   
11. Planul general de conturi contabile se aplică de entităţi cu titlu de recomandare de la 1 ianuarie 2014 şi obligatoriu - de la 1 ianuarie 2015. Entităţile care vor decide aplicarea Planului general de conturi contabile menţionat la pct.1 începînd cu 1 ianuarie 2014 nu vor aplica Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor menţionat la pct.2.
    [Pct.11 introdus prin OMF166 din 28.11.13, MO291-296/13.12.13 art.1833]
    2. Din 1 ianuarie 2015 se abrogă Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin ordinele ministrului finanţelor nr. 174 din 25.12.1997, nr. 2 din 10.01.2006, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 93-96 din 30.12.1997, nr. 20-50 din 31.01.2006) şi hotărîrea nr.53 din 14.04.1998 cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a grupelor suplimentare de conturi şi conturilor I pentru contabilitatea financiară a organizaţiilor de asigurare din Republica Moldova aprobată de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii (Monitorul Oficial nr.105-107 din 26.11.1998).
    [Pct.2 modificat prin OMF166 din 28.11.13, MO291-296/13.12.13 art.1833]

    VICEMINISTRUL FINANŢELOR                             Victor BARBĂNEAGRĂ

    Nr. 119. Chişinău, 6 august 2013.